Competentiekadering bij Enabel

Als onderdeel van het Juniorprogramma ging Drive HR aan de slag om de competenties van kandidaten te beoordelen en in kaart te brengen. Op deze manier kozen we samen de beste young potentials!

Onze co-driver

Enabel is het Ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering. De voornaamste opdracht van Enabel is om de beleidsprioriteiten van de Belgische gouvernementele samenwerking uit te voeren en om duurzame internationale solidariteit te bevorderen.

Onze missie

Onze samenwerking met Enabel begon in 2023 als onderdeel van het Juniorprogramma. Dit programma biedt getalenteerde jongeren met diverse achtergronden, geslachten en opleidingen de kans om professioneel bij te dragen aan internationale solidariteitsprojecten. Tijdens hun ervaring ontwikkelen de deelnemers vaardigheden om actief en duurzaam bij te dragen aan de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Het doel van het Juniorprogramma is om betrokken wereldburgers te vormen die een actieve rol spelen in het bereiken van de SDG’s.

 

Onze rol was om de competenties van de kandidaten te beoordelen en in kaart te brengen om te bepalen of ze geschikt waren om deel te nemen aan het programma.

De route

Als externe partij konden we waardevolle inzichten bieden om de vaardigheden van de kandidaten zo objectief mogelijk te evalueren. Samen met Enabel hebben we uitgebreide competentiegerichte interviews afgenomen om voldoende voorbeelden te verzamelen die ons advies kunnen ondersteunen. Met behulp van onze expertise vanuit Drive HR hebben we competentiebeoordelingen opgesteld op basis van objectieve observaties.

 

Tijdens de groepsoefening hebben we nauwlettend gelet op het gedrag van de deelnemers en de interactie tussen de kandidaten. Na afloop hebben we op basis van onze observaties en uitvoerig overleg een conclusie getrokken.

De aankomst

Gedurende de verschillende assessmentdagen heeft Enabel al veel succesverhalen op haar naam staan, waarbij enthousiaste juniors naar het buitenland zijn uitgezonden. Vanuit Drive HR zijn we ontzettend trots dat we kunnen bijdragen aan dit verhaal.

Meer cases.

Plantyn is een educatieve uitgeverij in België en sinds enkele jaren deel van Infinitas Learning. Onze samenwerking focustte op het verhogen van de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid. Onze grondige analyses en empowerment van de leidinggevenden hebben geleid tot concrete acties en positieve veranderingen binnen de organisatie.
Als onderdeel van het Juniorprogramma ging Drive HR aan de slag om de competenties van kandidaten te beoordelen en in kaart te brengen. Op deze manier kozen we samen de beste young potentials!